DESIGNED BY OLWEBDESIGN

Multisejf BBP1-2Si

PDFDrukuj
Połączenie multisejfu z sejfem do przechowywania wartości
Szczegóły produktu

Multisejf  typ BBP1-2SI

 1. Ilość szuflad: 2.
 2. Wymiary multisejfu (wysokość x szerokość x głębokość) i waga:

690mm x 510mm x 450mm,  130 kG

 

 1. Szuflady otwierają się po wprowadzeniu kodu kasjera i wyborze numeru szuflady. Programowanie multisejfu odbywa się poprzez przyjazne menu, w formie konwersacji, z ukazującymi się komunikatami na wyświetlaczu.
 2. Multisejf posiada interfejs RS. Na specjalne zamówienie klienta, przy użyciu tego interfejsu, istnieje możliwość dostosowania urządzenia do pracy z komputerem PC. Interfejs ten umożliwia również podłączenie drukarki i wydrukowanie historii zdarzeń.
 3. Mechanizm otwierania wszystkich szuflad sterowany jest elektronicznie z programowaną zwłoką czasową otwarcia odrębną dla każdej z szuflad w przedziale od 0 do 999 sek.
 4. Użytkownik multisejfu może zaprogramować tzw. czas dodatkowego opóźnienia otwierania szuflad, który wydłuża czas otwarcia szuflady w sytuacjach alarmowych. Pozwala to optymalnie dobrać czas opóźnienia otwarcia szuflady w czasie normalnej pracy.
 5. Organizacja kodów.

Multisejf posiada możliwość uaktywnienia tylko jednego użytkownika (kasjera) przez użytkownika uprzywilejowanego (np. kierownika). Pozostali zalogowani kasjerzy są automatycznie blokowani.

Multisejf posiada elastyczną organizację kodów (każdy kod może mieć max. 16 cyfr), którymi mogą posługiwać się użytkownicy multisejfu.

 

Jeden kod główny tzw. Boss  przy pomocy którego można:

 

- zmienić go na inny

- ustalać i zmieniać wszystkie inne kody

- podejrzeć wszystkie kody

- przejrzeć ustawione parametry multisejfu

- ustawiać parametry pracy multisejfu takie jak:

● zmiana czasu opóźnienia otwarcia dla każdej szuflady w zakresie 0 do 999 sek.

● ustawienie dodatkowej zwłoki czasowej

● włączenie/wyłączenie sygnału dźwiękowego po upłynięciu zwłoki czasowej otwarcia szuflady

● włączenie/wyłączenie opcji otwierania wszystkich szuflad

● włączenie/wyłączenie opcji pojawiania się na wyświetlaczu gwiazdek zamiast cyfr wprowadzanego kodu

● ustalenie minimalnej ilości cyfr kodu użytkowników

 

Trzy kody tzw. Kierowników  przy pomocy którego można:

 

- zmieniać go na inny

- ustalać (tylko na początku, jeden raz) kody dla trzech kasjerów

- odblokować kod wybranego kasjera (automatycznie blokuje się pozostałych kasjerów)

- zmienić datę i godzinę

 

Dziewięć kodów Kasjerów  przy pomocy którego można:

 

- zmieniać go na inny

- otworzyć jedną szufladę (po wybraniu nr szuflady)

 

 1. Multisejf posiada kody tzw. „rozbrojenia pod przymusem” umożliwiający otwarcie dowolnej szuflady z jednoczesnym wywołaniem alarmu napadowego. Jest to aktualny kod kasjera, którego dowolna cyfra jest powiększona o jeden.
 2. Multisejf BBP1-2SI jest połączeniem (górna część) multisejfu posiadającego wymienione tu cechy funkcjonalne posiadającego klasę S1 wg normy PN-EN 14450 : 2006 i sejfu (dolna część) posiadającego I klasę odporności na włamanie wg normy PN-EN 1143-1:2006 - w tej części multisejfu można przechowywać wartości po zakończeniu pracy personelu. Klasy multisejfu potwierdzone są Certyfikatami Instytutu Mechaniki Precyzyjnej.
 3. Istnieje możliwość dodatkowego opóźnienie czasowego otwierania szuflady lub całkowitego zablokowania multisejfu w sytuacji alarmowej sygnałem z centrali.
 4. Pamięć elektroniczna multisejfu, w której przechowywana jest historia zdarzeń (do 1000 ostatnich czynności), kody i ustawione parametry pracy oraz zegar-kalendarz podtrzymywana jest niezależnie od napięcia zasilania przez co najmniej 10 lat.
 5. Multisejf wyposażony jest w system zasilania awaryjnego umożliwiający nieprzerwaną pracę multisejfu przez okres co najmniej 240 min. Zastosowany zasilacz ma możliwość ładowania akumulatora. Podstawowe zasilanie ~220V ,50Hz.
 6. Malatura proszkowa.

 

Copyright © 2019 abc Service - sieci komputerowe, serwery, urządzenia do obsługi gotówki, Liczarki i sortery do banknotów oraz bilonu, sejfy i szafy pancerne. Template designed by olwebdesign.